دادگاه حقوق بشر اروپا سوئیس را به دلیل تبعیض بین زنان بیوه و شوهران مرده محکوم کرد.


دادگاه عالی دادگاه اروپایی حقوق بشر روز سه شنبه ۱۱ اکتبر حکمی صادر کرد و سوئیس را به دلیل اعمال یک رویه «تبعیض آمیز» بین زنان بیوه و همسران زنان ناپدید شده محکوم کرد.

بر اساس این قضاوت نهایی، تفاوت حقوق بازنشستگی زنان و مردانی که همسر خود را از دست داده اند، مصداق تبعیض جنسیتی است.

به گزارش یورو نیوز؛ مکس بیلر، شاکی این پرونده، همسرش را در سال ۱۹۹۴ در یک تصادف رانندگی از دست داد. در آن زمان، این زوج دو فرزند ۱ و ۴ ساله داشتند. مکس شغل خود را برای بزرگ کردن فرزندانش رها کرد و طبق قوانین سوئیس مستمری و حمایت دولتی دریافت کرد.

این تعداد تا زمانی که فرزند کوچکتر به سن ۱۸ سالگی رسید ادامه یافت و پس از آن قطع شد. این روش در مورد مردان اعمال می شود، در حالی که مستمری دولتی برای زنان بیوه از زمان فوت همسر تا پایان عمر ادامه دارد.

طبق قانون و پس از اعتراض به این رویه در دادگاه های ملی، شاکی به دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعه کرده و این قانون سوئیس را تبعیض آمیز توصیف کرد.

دولت سوئیس در قانون دفاعی خود اعلام کرد که مرد، به ویژه زمانی که همسرش صاحب فرزند می شود، منبع اصلی درآمد خانواده است و در صورت فوت او، بیوه باید حمایت بیشتری داشته باشد.

دیوان عالی دادگاه اروپایی حقوق بشر در حکم روز سه‌شنبه خود این استدلال را رد کرد: «فقط دلایل و توجیهات بسیار قوی می‌تواند ممنوعیت تبعیض مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را محدود کند. قضات داخلی در تفسیر این اصل [و امکان محدود کردن آن] بسیار محدود است.»

در این پرونده، دیوان عالی دادگاه حقوق بشر اروپا، دولت سوئیس را به پرداخت ۵ هزار یورو غرامت به ماکس بیلر و ۱۶ هزار و ۵۰۰ یورو هزینه دادرسی محکوم کرد.