خودرو در ۱۳ آوریل ممنوع شد


رئیس وسط مدیریت بازدید کنندگان پلیس راهور پلیس راهور ذکر شد: تردد وسایل نقلیه ها و تریلرها جدا از وسایل نقلیه ها و تریلرهای شامل بنزین و داروها فاسدشدنی فردا ۱۳ فروردین در خیابان های ملت ممنوع است.

بر مقدمه مطالعات تابناک همدانسرهنگ احمد الشیرانی روز جمعه در نشست خبری افزود: همراه خود نزدیک کردن به بالا سفر، سفره نوروزی نیز نزدیک است و دیروز شاهد بازدید کنندگان در اکثر عوامل ملت بودیم.
و خبرگزاری ایران (ایرنا) نوشت: هم اکنون پروازهای سر خورد و بازگشت در محورهای بی نظیر ترافیکی و بی نظیر ملت تحریک کردن شده و تراکم ترافیکی بی نظیر در محور شمال به جنوب خیابان چالوس و خیابان هراز خاص شده است.

الشیرانی تصریح کرد: این سیستم پلیس برای روز جمعه ۱۳ فروردین به این صورت است کدام ممکن است در صورت اشباع شدن نشاط این محورها طی ساعات بلند مدت، محور چالوس و هراز اجتناب کرده اند شمال به جنوب در یک واحد جهت و بر همین مقدمه خیابان هراز {خواهد بود}. محدود ممکن است در خیابان چالوس اجتناب کرده اند ابتدای خیابان شمال اتوبان تهران برای تمامی خودرو محدودیت تردد داریم.

رئیس وسط مدیریت بازدید کنندگان پلیس راهور به هموطنان پیشنهاد کرده است همراه خود ملاحظه به ازدحام ترافیکی در خیابان ها همراه خود استقامت و اوقات فراغت رانندگی کنند.

وی تصریح کرد: سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، کمبود در بالای همه چیز اتومبیل، اصرار بر رانندگی تمدید شده مدت و عدم ملاحظه به ورودی در حین رانندگی ۴ مسئله بی نظیر تصادفات خیابان ای است.