خشن ترین داعش دستگیر شد/۶۰۰ نفر را کشت (عکس)
در اواسط ژوئن ۲۰۱۴، عراق شاهد یکی از وحشتناک ترین جنایات تاریخ معاصر بود. ۱۷۰۰ جوان از استان های شیعه نشین جنوب و مرکز عراق در کاخ های صدام دیکتاتور سابق عراق در شهر تکریت واقع در شمال بغداد قتل عام یا تیرباران شدند.