خبرگزاری مهر: ۲۵ هزار نفر اجتناب کرده اند زائران امام رضا (علیه السلام) اجتناب کرده اند شرکت ها بشردوستانه برخوردار می شوند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حمیده حقیقی ذکر شد: اعضای الشباب اجتناب کرده اند ۲۵ اسفندماه به همان اندازه ۱۳ فروردین ماه سال جاری همراه خود حضور در ۴ پایگاه نوروزی به زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاوران امام مهربانی ها شرکت ها بشردوستانه حاضر کردند.

رئیس امور کودکان گروه هلال احمر مشهد تصریح کرد: روزانه بیش اجتناب کرده اند ۲۰ نفر اجتناب کرده اند کودکان در فضای دوستدار کودک در پایگاه بهداشت پویش سراسری بهرفت خدمت رسانی می کنند.

وی افزود: ۷ هزار نقشه مشهد در ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ روز در هفته بین مسافران گلوله کردن شد.

وی یکپارچه داد: ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ کودک نیز اجتناب کرده اند شرکت ها دوستدار کودک یادآور آموزش کمک های اولین، به تصویر کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی مار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نردبان بهره مند شدند.

به فرماندهی امور کودکان گروه هلال احمر مشهد ذکر شد: در روزهای دوازدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیزدهم هشت خدمه سحاب در محل های اوقات فراغت شهر مستقر بودند کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۱۵ مصدوم اجتناب کرده اند جمله سوختگی، بانداژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبودی توسط خدمه های کودکان سحاب حاضر شد. . .

وی همراه خود ردیابی به کمپین سراسری ذکر شد: کمپین سراسری «افزایش رفتارهای ترافیکی» کدام ممکن است قانون اساسی رانندگان است همراه خود آموزش اعضای جوان توانستیم همراه خود عضویت {در این} کمپین بیش اجتناب کرده اند سه هزار نیروی محرک را همراه خود شخصی در کنار کنیم.

حقیقی ذکر شد: اجتناب کرده اند زحمات بی دریغ همه جوانانی کدام ممکن است در بارگاه ملکوتی امام هشتم شرکت ها بشردوستانه، امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی حاضر کردند تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر می کنم.