خبرگزاری مهر: گفتن این سیستم دعای ماه مبارک رمضان | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، به رویداد فرارسیدن ایام پرفیض ماه مبارک رمضان، این سیستم اقامه نماز در بقاع متبرکه، مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقاع متبرکه برگزار شد. هیئت مدیره گفتن کرد.

* حرم امام رضا(ع)پ) صحنه

قرائت دعا: محمود کریمی

اجتناب کرده اند یکشنبه ۱۴ فروردین به مدت ۳۰ ساعت شب نیم ساعت صبح در تالار امام خمینی (ره)

این این سیستم همراه خود منتشر شده خشمگین اجتناب کرده اند جامعه UFOG در کنار است.

*حرم حضرت معصومه(س)س) / صعود کردن

دعاخوانی: مهدی سلشور

سخنرانی: حجه الاسلام سید حسین مومنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احمد لقمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقا مهدی میر باقری

اجتناب کرده اند یکشنبه ۵ فروردین به مدت ۳۰ ساعت شب اجتناب کرده اند ساعت ۲۳:۳۰ در ولادت حضرت امام خمینی (ره)

این این سیستم همراه خود منتشر شده خشمگین اجتناب کرده اند جامعه منصفانه سیما در کنار است.

* حسینیه هدایت / تهران

سخنرانی: حجت الاسلام حسین انصاریان

اجتناب کرده اند یکشنبه ۱۳ فروردین به مدت ۳۰ روز نماز جماعت

معامله با: میدان گیم، جاده ری

این این سیستم همراه خود منتشر شده خشمگین صفحات شیخ حسین انصاریان در وب های اجتماعی در کنار است.

* حسینیه همدانی ها

سخنرانی: حجت الاسلام حسین انصاریان

اجتناب کرده اند شنبه ۴ فروردین به مدت ۳۰ ساعت شب اجتناب کرده اند ساعت ۲۲:۱۵

معامله با: جاده ری، زیرین چهارراه امین حضور

این این سیستم همراه خود منتشر شده خشمگین صفحات شیخ حسین انصاریان در وب های اجتماعی در کنار است.

* هیئت مذهبی الحسینی

سخنرانی: حاجی اسلام عباسی ولدی، عبدینی، پیرایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی اکبری

مطالعه مناجات: میثم مطیع

اجتناب کرده اند شنبه ۴ فروردین به مدت ۳۰ ساعت شب اجتناب کرده اند ساعت ۲۳:۰۰

معامله با: حرم امامزاده، جاده دی ونک، میدان شیخ بهایی قاضی صبور (درود بر او)

این این سیستم همراه خود منتشر شده خشمگین اجتناب کرده اند صفحه میثم مطیعی در وب های اجتماعی در کنار است.

* ارک مسجد

سخنران: حاج اسلام عباس الصراف. آقا مهدی میر باقری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصطفی کرمی

مطالعه دعا: منصور ارضی

اجتناب کرده اند شنبه ۴ فروردین به مدت ۳۰ ساعت شب اجتناب کرده اند ساعت ۲۳:۴۵

معامله با: مسجد ارک، جاده ۱۵ خرداد

* هیئت عشق حسین

قرائت دعا: علی الغربانی

اجتناب کرده اند شنبه ۴ فروردین به مدت ۳۰ ساعت شب اجتناب کرده اند ساعت ۲۲:۳۰

معامله با: میدان امام حسین، جاده ۱۷ شهرفر، نبش چهارراه الصفا

*پاداش امام حسن مجتبی(ع)پ)

سخنرانی: حجه الاسلام علی سعیدیان، علی رضا صادقی فیض، مصطفی کرمی، عباس الصراف، فرهانی، سید علی رضا حسینی.

دعاخوانی: سعید حدادیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد حسین حدادیان

اجتناب کرده اند شنبه ۴ فروردین به مدت ۳۰ ساعت شب اجتناب کرده اند ساعت ۲۲:۳۰

معامله با: جاده آزادی غربی بعد اجتناب کرده اند آزادراه یادیگر امام

* مجلس عبدالله بن الحسنپ)

سخنرانی: زیارت اسلام سیدمیرهاشم حسینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد شریفان

دعا را بیاموزید: حنیف خالص

اجتناب کرده اند شنبه ۴ فروردین به مدت ۳۰ ساعت شب اجتناب کرده اند ساعت ۲۳:۳۰

معامله با: الفرمانیه، الدیباجی شمالی، نزدیک آزادراه الصدر، مسجد رضایت (پ)

* تخته ریحانا پیامبر (س)

سخنرانی: حاج اسلام مهدی شریف، صادقی فیض، سیدمیرهاشم حسینی، سید عبدالمجید السادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسعود علی

دعاخوانی: محمد حسین بویانفر

اجتناب کرده اند شنبه ۴ فروردین به مدت ۳۰ ساعت شب اجتناب کرده اند ساعت ۲۲:۳۰

معامله با: میدان تجریش، حرم امام زاده صالحپ)

حسینیه آیت الله حق چین

سخنرانی: زیارت اسلام سیدمیرهاشم حسینی آقا مهدی میر باقری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد شریفان

دعاخوانی: مهدی الصمافتی

اجتناب کرده اند شنبه ۴ فروردین به مدت ۳۰ ساعت شب اجتناب کرده اند ساعت ۲۲:۳۰

معامله با: میدان الشهدا، جاده مجاهدین الاسلام

* هیئت ثارالله زنجان

سخنرانی: حاجی اسلام مهدی رضایی، سعید الغفاری، سید حسین اگمری، میرزا محمدی

قرائت دعا: مهدی رسولی

اجتناب کرده اند شنبه ۴ فروردین به مدت ۳۰ ساعت شب اجتناب کرده اند ساعت ۲۲:۳۰

معامله با: زنجان، گلزار الشهدا، حسینیه الشهدا

* تخته خانه رقیه (س)

سخنرانی: حجت الاسلام سید حسین هاشمی نژاد

اجتناب کرده اند پنجشنبه ۷ فروردین به مدت ۲۵ ساعت شب اجتناب کرده اند ساعت ۲۲:۳۰

معامله با: انتهای جاده پنجم نیروی اثیری

* تخته تعدادی از نفر اجتناب کرده اند پیام رسان (ها)

سخنرانی: حجت الاسلام حمید کاشانی

اجتناب کرده اند شنبه ۴ آوریل به مدت ۳۰ ساعت شب اجتناب کرده اند ساعت ۲۴:۰۰

معامله با: میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرشما، انتهای کوچه شهید سروی پور، مجموعه زیبایی شناختی شهدای انقلاب اسلامی

مسجد کامل تجریش

سخنرانی: مهدی قاسمی

اجتناب کرده اند روز یکشنبه ۱۳ فروردین، نماز ظهر به مدت ۳۰ روز

معامله با: میدان تجریش