خبرگزاری مهر: پایش ۴۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۷ هکتار اجتناب کرده اند اراضی کشاورزی قلمرو آبادان | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانحسن دشتی نژاد در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر گفت: اجتناب کرده اند دی ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۹۰ حرفه توسط ۶ گروه نظارتی در اپلیکیشن جهانی پیش سوراخ بینی ملخ سند شده است.

وی افزود: بر مقدمه اخطار فعلی گروه محافظت نباتات ملت، احتمال ورود آفت مخرب ملخ صحرایی در اواخر فروردین ماه سال جاری اطمینان حاصل شود که ۷۰۰ لیتر سم به ملت موجود است. دلتامتر در ۲ فرمولاسیون، سمپاش امولسیونی، ulv را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه حلقه ای برای سمپاشی بدون شک برای مدیریت ملخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت در مناطق محلی فکر شد.

سرپرست جهاد کشاورزی آبادان افزود: این پایش در ۷۰۰ سطح کشاورزی در سفر نوروزی توسط ناظران کشتی همراه خود آفت ملخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بیماری قارچی زنگ زرد گندم در ۵۴۸ هکتار اجتناب کرده اند مزارع گندم آبادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوسیدگی گل به پایان رسید. اجتناب کرده اند خرما نیز {به دلیل} سمپاشی علیه بیماری گل آذین پوسیدگی خرما در اواخر اسفند ماه سال قبلی خسارت این بیماری به میزان ۵ نسبت گزارش شد.

دشتی نژاد ذکر شد: پیگیری ملخ های بیابانی توسط گروه های جهادی رصد مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزانه در شهرستان آبادان است.