خبرگزاری مهر پاکستان کشورهای خارجی را به امتحان شده برای سرنگونی مقامات متهم کرد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانخبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند اسپوتنیک گزارش داد کدام ممکن است مجلس سراسری پاکستان کدام ممکن است عصر پنجشنبه برای تصور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رای گیری با اشاره به ساختار عدم اعتقاد به نخست وزیر عمران خان تشکیل شده بود، به صبح یکشنبه موکول شد. معاون رئیس مجلس نمایندگان علت تأخیر را برخورد «انتقادی» نمایندگان مجلس عنوان کرد.

فواد چودری، وزیر دانش فدرال پاکستان مدعی شده است کدام ممکن است “توطئه” برای سرنگونی مقامات عمران خان همراه خود “رای عدم اعتقاد” توسط نواز شریف، نخست وزیر سابق این ملت طراحی شده است.

به آموزش داده شده است چادری، عمران خان نامه ای به شورای ایمنی سراسری پاکستان شناخته شده به عنوان مدرکی دال بر توطئه خارجی حاضر کرده است. این شورا برای ادغام کردن وزیران فدرال را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبران ارتش پاکستان است.

وزیر دانش پاکستان اظهار داشت: طبق سند حاضر شده {در این} نشست باید به این نتیجه برسیم کدام ممکن است خوب مقامات خارجی در امتحان شده برای سرنگونی نخست وزیر عمران خان {بوده است}. دیدارهای نواز شریف همراه خود افسران هندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلمات های اسرائیلی بر کسی اندود شده نیست. افسران ارشد رسانه های پاکستان نیز بخشی اجتناب کرده اند این توطئه هستند.

به آموزش داده شده است این مقام امنیتی پاکستان، این ساختار در آپارتمان نواز شریف این سیستم ریزی شده بود.

در حالی کدام ممکن است نواز شریف در جاری حاضر در لندن در تبعید است، برادرش شهباز شریف مدیریت حزب جایگزین را بر عهده دارد. شهباز رئیس اپوزیسیون پاکستان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲۸ مارس علیه عمران خان اقدام به عدم اعتقاد کرد.

خوب سالن دادگاه پاکستانی نواز را در سال ۲۰۱۸ به اتهام فساد به طور غیابی به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

چودری گمانه زنی ها مبنی بر استعفای داوطلبانه عمران خان را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است شرکت کننده کریکت کدام ممکن است خوب سیاستمدار شد به همان اندازه آخر کشتی خواهد کرد. وزیر مقامات پاکستان مدعی شد کدام ممکن است توطئه سیاسی اصلاح پوشش خارجی بی طرفانه پاکستان {بوده است}.

مقامات عمران خان پس اجتناب کرده اند آنکه متحدش، MQM، حمایت شخصی را اجتناب کرده اند مقامات در ۳۰ مارس لغو کرد، همراه خود مشکل بزرگی مواجه شد.

در جاری حاضر، حزب جنبش عدالت پاکستان (PTI) اجتناب کرده اند حمایت ۱۶۴ مشاور مجلس سراسری (MNAs) برخوردار است.