خبرگزاری مهر – هواداران جرار ۲ سال پس اجتناب کرده اند محرومیت کرونا در ورزشگاه تبریز حضور داشتند اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، دیدار نیروی کار های تراکتورسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایس رفسنجان اجتناب کرده اند هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر انگلیس در حال حاضر یکشنبه اجتناب کرده اند ساعت ۲۰:۳۰ همراه خود حضور هواداران تراکتورسازی در ورزشگاه یادیگر امام (ره) تبریز تحریک کردن شد.