خبرگزاری مهر: نیروی کار های پزشکی بسیج به جهان گل صفد اعزام شدند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالواحد ملکره روز سه شنبه در مخلوط خبرنگاران گفت: ۴ نیروی کار جهادی پزشکی اجتناب کرده اند گروه بسیج محله پزشکی به جهان محروم گل سفید خرم آباد اعزام شدند.

وی اظهار داشت: در راستای اعزام گروه های جهادی در ایام نوروز همراه خود کمک گروه بسیج محله پزشکی استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون های بسیج محله اسناد عشایر بیمارستان شهدای عشایر، ۴ نیروی کار جهادی سلامت تکیه کن به شهید رهانی مون به سلامت رایگان پرداختند. ارائه دهندگان رسانی به جهان محروم گل سفید خرم آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعزام شدند.

رئیس گروه بسیج محله پزشکی لرستان افزود: همراه خود ملاحظه به شیوع ویروس کرونا، مدل رایگان دارو، meting out ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه جهت مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فشار خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید قند خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین لباس های مورد نیاز برای او یا او ساکنان جهان.”

سرهنگ ملک آرا همراه خود دقیق اینکه {در این} افزایش ارائه دهندگان بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی خانه به منزل به مردمان جهان حاضر شد، افزود: ارائه دهندگان درمانی به بیش اجتناب کرده اند ۳۵۲ نفر برای ادغام کردن ۱۵۸ خانواده بدون هیچ هزینه ای حاضر شد.

وی اظهار داشت: بیمارانی کدام ممکن است خواستن به ارائه دهندگان تخصصی تری داشتند توسط کانون بسیج محله شهدای بادیه نشین همراه خود توافق اسناد متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصین بیمارستان شهدای بادیه نشین بدون هیچ هزینه ای راه اندازی شد شدند.