خبرگزاری مهر: سارقان خودرو در یاسوج دستگیر شدند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی کرمبازیان افزود: در پی شیوع چندین فقره خانه شکنی محتویات موجود در خودرو در شهرستان بویراحمد، موضوع در اصل کار ماموران کلانتری ۱۴ این شهرستان قرار گرفت.

وی اظهار داشت: ماموران همراه خود انجام کارهای پلیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن گشت های محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامحسوس ۲ سرقت را تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر کردند.

بازیان اظهار داشت: متهمان به ۱۴ فقره خانه شکنی خودرو در شهرستان بویراحمد اقرار کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد در طولانی مدت همراه خود ردیابی به اینکه متهمان پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانه زندان به مراجع قضایی راه اندازی شد شدند، اجتناب کرده اند ساکنان خواست در صورت تفسیر هرگونه مورد نامشخص مراتب را اجتناب کرده اند طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.