خبرگزاری مهر: در برابر این اشغالگری اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید توطئه های آمریکا تسلیم نخواهیم شد، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانالمنار به نقل اجتناب کرده اند وی نوشت: حزب الله همه وقت اجتناب کرده اند نظامی حمایت کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به هیچ وجه نگفته ایم کدام ممکن است نظامی را متفاوت می کنیم، با این حال نظامی باید به مسئولیت شخصی برای حمایت اجتناب کرده اند لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادسازی مناطق اشغالی حرکت تدریجی.

شیخ نعیم قاسم افزود: به ما گفتند همراه خود مردمان چه احتمالاً انجام دادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت در جاری فروپاشی است. اجتناب کرده اند خواهید کرد می پرسم چه کردید ما به فساد اعلان درگیری دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص عالی تصویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی وزارتخانه را حاضر کردیم.

معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان تاکید کرد: سلاح‌های ما جنوب لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقاع غربی را آزاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پوست راندن داعش را انتخاب کنید و انتخاب کنید النصره منجر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعادل بازدارنده همراه خود اسرائیل تحمیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون سلاح‌های از دوام، لبنان می‌توانست. همراه خود تجاوز اسرائیل مواجه شد.» {هر روز}.”

شیخ نعیم قاسم یکپارچه داد: اشغال سرزمین هایمان توسط اسرائیل را به هیچ قیمتی نمی پذیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیم توطئه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسیسه های آمریکا نخواهیم شد.