خبرگزاری مهر: جاده ۳۵ روستای آذربایجان شرقی {به دلیل} بارش برف بسته شد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رسول زاده روز پنجشنبه در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار مهر، همراه خود ردیابی به بارش برف با کیفیت حرفه ای طی روزهای قبلی در ۴ شهرستان فرزقان اهر ذکر شد: قیچی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت وی همراه خود خاص اینکه فراوان اجتناب کرده اند راه های بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی را مسدود کرده است، خاص کرد: در سه روز قبل از این ۴۵۰ روستا کدام ممکن است {در این} شهرستان بسته شده بودند {به دلیل} بارش از حداکثر برف بازگشایی شدند.

وی شکسته نشده داد: هم اکنون محورهای بی نظیر این مناطق باز است با این حال همچنان کولاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی برف موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی تبدیل می شود در صورت آرام شدن هوا به همان اندازه عصر در حال حاضر راه های کشاورزی بازگشایی شود.

بارش برف در اوایل فصل بهار در نیمه شمالی آذربایجان شرقی باعث بسته شدن راه های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل مشکلاتی در شهرهای شمالی استان شد.