خبرگزاری مهر: بیش اجتناب کرده اند ۹۰ مهاجر در دریای مدیترانه غرق شدند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، پزشکان پزشکی با بیرون مرز اجتناب کرده اند غرق شدن بیش اجتناب کرده اند ۹۰ مهاجر در دریای مدیترانه خبر دادند.

بر مقدمه این گزارش، ۴ مهاجر توسط منصفانه تانکر نجات یافتند.

بازماندگان گفتند قایق حامل ۱۰۰ مهاجر هفته قبلی لیبی را به مکان تعطیلات اروپا انصراف کرد.