خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند خبرگزاری هااز قلعه مهرابیدین محرز در سال ۱۳۸۱ همراه خود شماره سند ۶۱۴۳ در فهرست آثار تاریخی ایران به سند رسیده است.

دژ مهرآبادین محرز در ۳۰ کیلومتری وسط استان یزد قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند زیباترین جاذبه های گردشگری این شهر است.

بخش‌هایی اجتناب کرده اند این از قلعه باستانی تخریب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش‌هایی اجتناب کرده اند آن هم‌اکنون نیازمند ملاحظه اصولاً مسئولان است.