خبرگزاری مهر: آمریکا مخفیانه عالی موشک مافوق صوت آزمایش کرده است اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، س. کدام ممکن است کدام ممکن است به نقل اجتناب کرده اند عالی مقام نیروی دریایی آمریکا، آمریکا عالی موشک مافوق صوت را در جریان ماه مارس همراه خود موفقیت آزمایش کرد.

انگیزه مخفی ماندن این پرونده ظاهراً جلوگیری اجتناب کرده اند بدتر کردن فشار همراه خود روسیه است.

ظاهرا این آزمایش موشکی در آستانه بازدید به منطقه است بایدن رئیس جمهور آمریکا به اروپا سر خورد. می گویند موشک بمب است من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم B-52 پرتاب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل آزمایش آن در اقیانوس آرام بود.

مطابق همراه خود برآوردهااین موشک پیش اجتناب کرده اند اصابت به هدف، بیش اجتناب کرده اند ۴۸۰ کیلومتر را در قله ۱۹ کیلومتری طی کرد.

این دومین آزمایش موفقیت آمیز عالی موشک مافوق صوت توسط آمریکا است. اولین آزمایش در سپتامبر ۲۰۲۱ تکمیل شد.

در اکتبر ۱۴۰۰ آمریکا نیز عالی موشک مافوق صوت آزمایش کرد کدام ممکن است بعد از همه موفقیت آمیز نبود.