خبرگزاری مهر: آسانسور زیرساخت های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی در خرج | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی عصر سه شنبه همراه خود مدیران این جزیره دیدار کرد سطح ممکن است به الجزیره ردیابی کردم سطح برای استان های بوشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی خاص شهر بوشهر اجتناب کرده اند اهمیت خاصی برخوردار است آه باشی او هست.

وی افزود: سیستم سرمایشی مدارس جزیره سطح شش تجهیزات جریان هوا مطبوع آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش {به روز} تبدیل می شود سطح سفارشی خواهد بود. در راستای مونتاژ دانشگاه شهید مطهری مونتاژ ای همراه خود محوریت محله سطح بین اداره کل نوسازی دانشگاه بوشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی سطح برگزار خواهد بود.

استاندار بوشهر تصریح کرد: در زمینه قالب های صید دریایی در جزیره سطح همراه خود توافق شیلات استان بوشهر سریع همراه خود مدیران ارشد شیلات ملت برای تسریع در اجرای این قالب در ارتباط خواهیم بود.

رحیمی خاطرنشان کرد: در بخش بازدید کنندگان سایت دریایی مردمان جزیره صبور بودند سطح همراه خود هم افزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریب نمایندگان شهرهای بوشهر، جناوه، دیلم، افسران ارشد وزارت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان ارشد استان بوشهر اقدامات فوق العاده صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت تردد دریایی در جزیره {انجام شده} است. سطح افزایش خواهد کشف شد.

استاندار شهرستان بوشهر اظهار داشت: از کیت دندانپزشکی الجزیره سطح هفته بلند مدت وارد جزیره تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وسط دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان جزیره نصب تبدیل می شود. در زمینه اعزام مبتلایان خارش دار این موضوع هفته بلند مدت به صورت شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله همراه خود مسئولان برگزار خواهد بود.

رحیمی افزود: مردمان شریف جزیره سطح آنها اغلب هستند در قالب سراسری مسکن {صاحب خانه} در شهر سراسری شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} اتصال هفته بلند مدت اطلاعاتی {در سراسر} جزیره به راحتی در دسترس است قرار خواهد گرفت. علاوه بر این ۲ میلیارد ریال رهن برای مونتاژ خانه {در این} جزیره به مردمان شریف این جزیره اختصاص می یابد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندار بوشیر در نهایت بازگشت به شد: خدمت صبورانه جزیره در رأس خدمتگزاران خواهید کرد در مقامات سیزدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تمام توان در رفع مشکلات جزیره قرار دارد. سطح مراقبت خواهیم کرد.