خبرچین وارد روسیه شد
محمد مخبر عصر امروز (چهارشنبه) در راس یک هیات بلندپایه سیاسی-اقتصادی وارد مسکو شد و در بدو ورود به فرودگاه بین المللی وانکووا مسکو، یکی از معاونان وزیر فدراسیون روسیه، سفیر و کارکنان این کشور را همراهی می کرد. . از نمایندگان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه و نمایندگان نهادهای ایرانی مستقر در مسکو استقبال شد.