خبرنگار: توسعه روابط به نفع اقتصادی ایران و روسیه است


معاون اول رئیس جمهور گفت: با وجود تحریم ها، منافع اقتصادی ایران و روسیه ایجاب می کند که روابط اقتصادی در بالاترین سطح ممکن تسهیل و گسترش یابد.

یادداشت سردبیر: توسعه روابط به نفع اقتصادی ایران و روسیه است appeared first on تجارت نیوز.