حمله و تخریب دفتر کیهان (+ عکس) / شکستن شیشه و پرتاب کوکتل مولوتف / شعار علیه شریعتمدار
عصر دیروز اجیر شده در مقابل ساختمان موسسه کیهان تجمع کردند، ابتدا با پرتاب کوکتل مولوتف و با استفاده از موانع سیمانی اقدام به بستن خیابان و سپس با وقاحت و سردادن شعارهای خشونت آمیز علیه کیهان قصد ورود به ساختمان روزنامه را داشتند. و کارگردان آن حسین شریعتمداری.