حضور مشاور خراسان جنوبی در وسط داوری در سراسر جهان هامدانگ


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بیرجند، ایران میزبان اولین فاصله داوری در سراسر جهان تکواندو هامدانگ در تهران (خانه تکواندو) بود.

{در این} نشست در سراسر جهان علی رضا محمودی رئیس هیئت تکواندو خراسان جنوبی اجتناب کرده اند خراسان جنوبی حضور داشت.

فاصله داوری در سراسر جهان Hanmadang برای اولین بار در کشوری غیر اجتناب کرده اند کره جنوبی در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور ۸۱ داور در ۲ گروه خانم و مرد اجتناب کرده اند کشورهای ایران، آلمان، سوئد، افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند برگزار شد.

این دوران زیر تذکر وسط آموزشی کوکی وان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط ۴ معلم برتر کره جنوبی اجتناب کرده اند جمله اوم جی یونگ، هوانگ بو سون را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیم جونگ اون برگزار شد.

در این دوران در سراسر جهان یون یانگ سوگ، رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کو کوانک هون، سرپرست وسط آموزش جهانی تکواندو نیز حضور داشتند.

انتهای پیام/ ۶۹۰۱۴
این را برای صفحه اول اصرار دهید