حضور دکتر مهدی پور شهردار کومله در مراسم یادبود سردار شهید حسین املاکی در لنگرود


حضور دکتر مهدی پور شهردار کومله در مراسم یادبود سردار شهید حسین املاکی در لنگرودحضور دکتر مهدی پور شهردار کومله در مراسم یادبود سردار شهید حسین املاکی در لنگرودحضور دکتر مهدی پور شهردار کومله در مراسم یادبود سردار شهید حسین املاکی در لنگرودحضور دکتر مهدی پور شهردار کومله در مراسم یادبود سردار شهید حسین املاکی در لنگرودحضور دکتر مهدی پور شهردار کومله در مراسم یادبود سردار شهید حسین املاکی در لنگرودحضور دکتر مهدی پور شهردار کومله در مراسم یادبود سردار شهید حسین املاکی در لنگرودحضور دکتر مهدی پور شهردار کومله در مراسم یادبود سردار شهید حسین املاکی در لنگرود

به گزارش تابناک گیلان، یادواره سردار شهید حسین املاکی همراه خود سخنرانی سرلشکر موسوی فرمانده کل نظامی جمهوری اسلامی ایران شامگاه سه شنبه در لنگرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور دکتر عباسی ولی گیلان. مهدی پور شهردار کومه له را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی تولید دیگری اجتناب کرده اند مسئولان استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان، خانوار شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرمردها شهید پرور شهرستان در مسجد کامل لنگرود برگزار شد.