حاضر شرکت ها بشردوستانه به گروه هلال احمر مرکزی برای ۱۹۴۷۰ مسافر


عبدالکریم شعبان زاده در لحظه در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در اراک گفت: بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین ساختار سراسری شرکت ها بشردوستانه به مسافران نوروزی همراه خود هدف مشارکت اعضا در ورزش های بشردوستانه، نهادینه سازی بافت وظیفه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت ساکنان در سفرهای نوروزی اجرا تبدیل می شود. . تهیه کنید نشاط جمعی اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۱۳ فروردین امسال یکپارچه داشت.

وی افزود: {در این} ساختار این سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی اجتناب کرده اند جمله ساختار سراسری افزایش (افزایش رفتارهای ترافیکی) همراه خود نوروز ۱۶۰۱- بازدید مسئولانه در قرن جدید امید، شرکت ها فضای دوست‌دار کودک، شرکت ها آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهارتی، شرکت ها زیست‌محیطی موجود است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها باکلاس» {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی مسافران نوروزی توسط اعضای داوطلب معاونت امور کودکان گروه هلال احمر در استانداری.

وی یکپارچه داد: {اطلاع رسانی} یادمان «همسفر خوشبخت ما» همراه خود هدف مشارکت تا حد زیادی ساکنان {در این} مناسبت مهم سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه بخشی در زمینه پیشگیری اجتناب کرده اند وابستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء بلعیدن داروها مخدر همراه خود توافق هیأت نبرد همراه خود داروها مخدر شهرستان. این سیستم های امروز ممکن است بود.”

رئیس گروه هلال احمر استان مرکزی تصریح کرد: روزانه ۱۵۴ نفر اجتناب کرده اند برادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۵ نفر اجتناب کرده اند خواهران در ۱۰ پایگاه ملایم و سه سطح متحرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ۵۲ نفر در روز اجتناب کرده اند برادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸ نفر در روز اجتناب کرده اند خواهران در یک واحد گروه رانندگی (دوچرخه) و یک جفت خدمه عابران پیاده سحاب (سفیران کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک های بشردوستانه) در مبادی درگاه راهنمایی، پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن پرتردد مستقر شدند به همان اندازه همراه خود رعایت پروتکل های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت به مسافران نوروزی شرکت ها راهنمایی حاضر کنند.

به آموزش داده شده است شعبان زاده، گروه سحاب علاوه بر این حاضر شرکت ها آموزشی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیست محیطی، شرکت ها امدادی، امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی، شرکت ها گشت زنی در مناطق پرخطر، نظارت بر عوامل شلوغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر هشدارهای امنیت به مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت آنها به عوامل را در میل قرار داده است. . ایمن بر مقدمه تلنگر.

وی همراه خود ردیابی به اینکه در ساختار سحاب ۹۶ جهان تحمل محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴ جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح ایمن سازی شد، ذکر شد: {در این} ساختار ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۶ نفر استعداد های کمک های اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۴ نفر سنجش فشار خون را فرا گرفتند.

رئیس گروه هلال احمر استانداری مرکزی همراه خود خاص اینکه ۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۰ نفر {در این} ساختار اجتناب کرده اند شرکت ها راهنمایی مسافران به محل قرارگیری های ایمن اعم اجتناب کرده اند اماکن باکلاس، گردشگری، اوقات فراغت، ساحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایی بهره مند شدند، ذکر شد: ۱۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۰ نفر. ۴۴۳ نفر در بخش کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت بازدید و هفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۶ نفر اجتناب کرده اند عوامل حادثه خیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت بازدید مطلع شدند و هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۱ نفر در زمینه استعداد های ترافیکی آموزش دیدند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید