جنکرینز از One Loudon عضو آوریل است


TFE مایل است به عضو آوریل ما ، جنکینز از One Loudon تبریک بگوید. بگذارید قبل از باز شدن یک عضو واقعی OL به TFE بپیوندد. او گفت که اولین بازدید خود از TFE با کلاه محکم بود و از ساختمان به همراه جیسون کنگره ، معاون توسعه تجارت ما بازدید کرد. اسکیپ سفر تناسب اندام خود را با پدرش در دهه 1970 آغاز کرد. او شروع به بلند کردن وزنه کرد تا با بچه ها باشد …

منابع

دیدگاهتان را بنویسید