جناح های فلسطینی: از دوام اجتناب کرده اند غزه به همان اندازه نقاب متحد شده است


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، جناح های فلسطینی همانطور که صحبت می کنیم چهارشنبه تاکید کردند کدام ممکن است مردمان فلسطین در از دوام در مخالفت با اشغالگری اسرائیل، شهرک سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی همراه خود پوشش نژادپرستی متحد هستند.

به گزارش فلسطین همانطور که صحبت می کنیم، گروه های فلسطینی تاکید کردند کدام ممکن است این تیم ها در نوار غزه، بیتا (کرانه باختری) را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقب (۴۸ سرزمین اشغالی) متحد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان فلسطین همراه خود بالا دادن به نبرد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به هماهنگی بر اوج خواهان وحدت سیاسی هستند. تکنیک سراسری موارد هستند.

گروه‌های فلسطینی همراه خود ملاحظه به اینکه پیام گروه‌های فلسطینی به رژیم اشغالگر اینجا است کدام ممکن است ملت برده رژیم اشغالگر نخواهد بود، بر نیاز شکسته نشده کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایبندی به سرزمینی کدام ممکن است وسط مناقشه است تاکید کردند. . به همان اندازه نابودی شخصی به کشتی شکسته نشده خواهد داد.

این تیم ها چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششمین سالگرد روز پایین را سطح عطفی در از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی سراسری توضیح دادن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نامه ای به وزرای امور خارجه کشورهای عربی آشتی در نقب گفتند: غیر از انجام وظیفه تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری شخصی در قبال ملت فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیت المقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر از متعهد شدن تدابیر انتقادی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی، همراه خود رژیم اشغالگر رقبا می کنید.

شهر حضره در استان حیفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان بنی براک در تل‌آویو در سرزمین‌های اشغالی یکشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه‌شنبه ساعت شب قبلی شاهد مبایعه نامه متنوع اجتناب کرده اند کودکان فلسطینی بود کدام ممکن است در جریان آن بازو‌کم هفت صهیونیست به مبایعه نامه رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع تولید دیگری زخمی شدند.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول اصرار دهید