جمهوری اسلامی با وجود توطئه ها در اوج است – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری در مراسم تجلیل از دست اندرکاران کشف وجوه سپرده بانک ملی اظهار داشت: ظرفیت های جمهوری اسلامی بسیار بزرگ است و از انقلاب تا امروز اقدامات موثری انجام شده است. . م.. الحمدلله جمهوری اسلامی علی رغم تحریم ها و شورش ها و دسیسه های عوامل قدرتمند در اوج قدرت است.

وی افزود: باید به توانایی های خود توجه کنیم و به آینده امیدوار باشیم و به گذشته خود افتخار کنیم. در هر صحنه، اگر طرح آه تو و قیام برخاست و جنگ به راه افتاد، نظام اسلامی و مردم و مسئولان پشت سر رهبر بودند و از او دفاع کردند و در میدان ایستادند.

اشتری گفت: در این حوزه پلیسی جمهوری اسلامی از زمان انقلاب تاکنون نقش بسزایی داشته است آه تو به همین دلیل است که می گوییم به گذشته خود افتخار می کنیم، این گذشته نقش موثری در امنیت مرزها و جنگ پلیس داشت.

آماده شدن…