جانسون: پوتین باید شکست بخورد/ تقاضا زلنسکی تواند به شما کمک کند تعمیر محاصره ماریوپل را به خاطر داشته باشید
وی همراه خود تاکید بر اینکه رئیس جمهور روسیه باید شکست بخورد، ذکر شد: در جاری تجزیه و تحلیل تقاضا رئیس جمهور اوکراین برای کشتی خودروهای زرهی تواند به شما کمک کند تعمیر محاصره بندر ماریوپل هستیم.

به گزارش ایسنا، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا در نشست خبری پس اجتناب کرده اند نشست ناتو در بروکسل ذکر شد: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه باید شکست بخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد اوکراین تنها نیستند.

جانسون ذکر شد: «ما در جاری تجزیه و تحلیل تقاضا ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین برای کشتی خودروهای زرهی برای فرار محاصره ماریوپل هستیم، با این حال اجتناب کرده اند تذکر لجستیکی دردسر است.

وی ذکر شد: خواستن به واردات قدرت اجتناب کرده اند روسیه به هیچ وجه ساده نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باید دارایی ها متنوع را بهبود دهیم.

در نشستی در بروکسل، رهبران غربی با اشاره به لزوم حمایت اجتناب کرده اند اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتو {برای تقویت} حضور آنها در شرق اروپا بحث کردند.

انتهای پیام

لینک تأمین

محتوای پیشنهادی


فدراسیون شنا، شیرجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید واترپلو پس اجتناب کرده اند وقفه ای در سال قبلی این سیستم های…