جاده های شیراز در محاصره باران های شدید


بارندگی های موسمی از شامگاه یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ بار دیگر در نقاط مختلف شیراز آغاز شد که این بارندگی ها که از هفته گذشته چندین نقطه کشور را در برگرفته بود، از روز جمعه در شیراز به اوج خود رسید و منجر به آبگرفتگی برخی از معابر شد. بارش شدید باران نیز منجر به طغیان رودخانه خشک شیراز شده است.

جواد پورهاب

۰۰۰: ۴۴

۱۴۰۱-۵-۵
۰http://fna.ir/1qknom