تکرار | ساخت داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نیروی کار} در نتیجه فروپاشی تحریم ها تبدیل می شود


آرش باک اندیش، مدرس دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر انقلاب اسلامی در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار مالی خبرگزاری فارس، تصدیق شد: تصمیم گیری حکیمانه مقام معظم مدیریت در گام دوم انقلاب، تحریک کردن فصل جدیدی است. اکوسیستم مالی ملت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود منصفانه دید معقول اجتناب کرده اند امتیازات دولتی».

یکی اجتناب کرده اند اعضای مؤسسه حکومت داری اسیران جنگی تاکید کرد: یکی اجتناب کرده اند ابزارهای فعلی برای اداره کردن مبارزه مالی استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های داده ها بنیان نمایندگی هاست. بهینه سازی توانمندی های این نمایندگی ها ممکن است اساساً قید تحریم ها را بشکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه بدست آوردن به تکنیک اقتصاد داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال را فراهم تنبل.

این مدرس دانشکده اظهار داشت: ساخت موشک های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نیروی کار} مشابه موشک های سطح به سطح کدام ممکن است نیازها دشمن را در پایین در هم می کوبند، موجب فروپاشی تحریم ها تبدیل می شود.

وی افزود: یکی اجتناب کرده اند مهمترین مشکلات ملت تک تک تولیدکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگی اقتصاد به صادرات چرخ دنده اولین است کدام ممکن است نتایج عقب کشیدن بر ساختار مالی، سیاسی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی زیبایی شناختی برجای گذاشته است. صادرات غیرنفتی بیشتر مبتنی بر ساخت داده ها بنیان اجتناب کرده اند اهمیت ویژه ای در ایمنی مالی، صادرات ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرخام برخوردار است.

روزی کدام ممکن است می گویند اقتصاد مقاومتی بیشتر مبتنی بر داده ها است، یعنی تکیه کن به پیشرفت آموزشی است، اقتصاد را محور علم مکان ها، تکیه کن به خودسازی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی مالی ملت را بر محور مکان ها. مسیر بدست آوردن به بازگشت فوری ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال ایمن.» قالب ها.

وی یکپارچه داد: همراه خود ساخت داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی، مسیر اقتصاد از ما سرزنده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بستگی به توان خانه، زنجیره های مختلف مالی به افراد منتقل تبدیل می شود.

یکی اجتناب کرده اند اعضای مؤسسه حاکمیت اسراء اظهار داشت: در سال جدید باید ضمن بسترسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل زیرساخت های مورد نیاز برای رشد سازه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات برای حمایت اجتناب کرده اند تکنسین های محلی اجتناب کرده اند جمله امکانات انبساط، پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید … اقدامات شدید صورت گیرد. رویکرد استعداد محور همراه خود رویکرد کارآفرینی.

باک اندیش تصدیق شد: نتیجه گیری مانترا ساخت; بدست آوردن به داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال تنها همراه خود کار جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی امکان پذیر است، به همین دلیل باید در همه جهان ها شناخته شده به عنوان منصفانه جهادگر همراه خود کار بیش از حد، عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استاندارد، منصفانه مبارز را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی حرکت کنیم به همان اندازه به {این مهم} برسیم.

وی افزود: دهه نود به دهه بی جا اقتصاد ایران همراه خود مدیریت تقوای الله معروف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس معظم انقلاب در سخنان اول فروردین ۱۴۰۱ به «انباشت مشکل‌های مالی» در دهه ۹۰ ردیابی کردند. ” در یک واحد جمله می توان اظهار داشت همراه خود نتیجه گیری ساخت داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی، شاهد بالا عمر باندهای مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعات نفوذی دشمن در اقتصاد ملت خواهیم بود.

این مدرس دانشکده اظهار داشت: مشکلات همین الان در ساختار مالی ملت {به دلیل} نبود مدیریت جهادی، ملت را دچار آسیب کرده است. بعد اجتناب کرده اند رحلت امام خمینی(ره) هر جا کدام ممکن است تأمل جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی تحت سلطه شد، شاهد پیشروی نهضت در ملت بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر جا اجتناب کرده اند تأمل انقلابی در اطراف شدیم، ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان دیدیم.

این پژوهشگر بخش انقلاب در خاتمه اظهار داشت: همین الان خوشبختانه دوران دیپلماسی گدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمزی به بالا رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات انقلابی آیت الله رئیسی همراه خود هدف خنثی سازی تحریم ها دیپلماسی را اجتناب کرده اند موضع خوشحال از را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفعت دنبال می تنبل. “

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید