تکرار در امروز با بیرون فوت کرونا در کرمانشاه/ ۸۹ فرد مبتلا جدید بستری شدند


مهدی محمدی در امروز در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس در کرمانشاه، در تشریح فینال اطلاعات اجتناب کرده اند شیوع ویروس کرونا در استان تصدیق شد: خوشبختانه طی یکی ۲ هفته قبلی توسعه خانوار کرونا در استان کاهشی {بوده است}. .

وی شکسته نشده داد: در جاری حاضر اجتناب کرده اند ۱۴ شهر استان، ۶ شهر نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت شهر زرد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر زرشکی نداریم.

سخنگوی گروه کرونا دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه افزود: در جاری حاضر ۱۴۳ فرد مبتلا همراه خود علائم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند کدام ممکن است ۵۳ نفر در بخش مراقبت های ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ نفر در لوله گذاری هستند.

وی همراه خود خاص اینکه طی ۲۴ ساعت قبلی هیچ مورد فوتی بر تأثیر ابتلا به کرونا در استان گزارش نشده است، افزود: خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ دومین روز با بیرون فوت ناشی اجتناب کرده اند کرونا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان بر تأثیر ابتلا به بیماری قلبی تایید شده در استان به شمار {می رود}. به مقیاس ۳۱۱۴ نفر در روزهای قبلی».

محمدی اظهار داشت: ۸۹ فرد مبتلا طی ۲۴ ساعت قبلی {به دلیل} علائم عروق کرونر به بیمارستان منتقل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین مدت ۵۴ مورد پس اجتناب کرده اند درمانی اجتناب کرده اند بیمارستان های استانداری ترخیص شدند.

ملاحظه: ۱۲ فرد مبتلا سرپایی خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ فرد مبتلا خوش بینانه در ۲۴ ساعت قبلی ایجاد شدند.
این را برای صفحه اول اصرار دهید