توهین و توهین ممنوع!
رحمت الله بگدلی، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: وقتی علی علیه السلام شنید که گروهی از یارانش در جنگ صفین به لشکر معاویه، خطرناک ترین دشمنش دشنام می دهند، گفت: دوست ندارم به مردم توهین کنید. به جای توهین به آنها بگویید: خدایا خونشان را بریز. بین آنها حفظ و صلح کن و کسانی را که در این گمراهی هستند هدایت کن».