تورم در شهریور ۴۲.۱ درصد بود – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، بر اساس گزارش آمار فنلاند تورم درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در سال منتهی به شهریور ماه نسبت به دوره مشابه قبل ۴۲.۱ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه در ماه قبل ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

به گفته خبرنگاران جوان، تورم سالانه خانوارهای شهری ۴۱.۵ درصد و روستایی ۴۵.۳ درصد است که برای خانوارهای شهری ۰.۶ واحد درصد و خانوارهای روستایی ۰.۹ درصد افزایش داشته است.

تورم ۲.۵ درصد کاهش می یابد

تورم نقطه ای درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل در شهریور ماه سال جاری به ۴۹.۷ درصد رسیده است. به عبارت دیگر خانوارهای کشور به طور متوسط ​​۷/۴۹ درصد بیشتر از شهریور ۱۴۰۰ برای خرید «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

تورم نقطه ای شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم نقطه‌ای گروه اصلی «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با ۵ واحد درصد کاهش به ۷۵.۴ درصد و گروه «غیر خوراکی و خدمات» با ۱.۵ واحد درصد کاهش به ۳۵.۴ درصد رسیده است.

بر اساس این گزارش، تورم نقطه ای خانوارهای شهری ۴۸.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲.۷ واحد درصد کاهش داشته است. سهم خانوارهای روستایی نیز ۵۶.۳ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه ۲.۲ درصد بود

تورم هر ماه درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل می باشد. تورم ماهانه شهریور ۱۴۰۱ به ۲.۲ درصد رسیده است که نسبت به آمار مشابه در ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه اقلام عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۲.۱ درصد و ۲.۲ درصد بوده است.

تورم ماهانه خانوارهای شهری ۲.۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است. سهم خانوارهای روستایی نیز ۲.۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است.