تهیه کننده دورهمی: کارگردان تمام دستمزد برنامه دورهمی را دریافت کرده است/ تصمیم برای پخش برنامه دورهمی از تلویزیون و رادیو گرفته شده است.
تهیه کننده سریال دورهمی: همانطور که می دانید سری پنجم سریال دورهمی در ۱۲۵ قسمت تولید شده است. با شروع قسمت سی و چهارم، از شخصیت های برتر مسابقه استفاده کردیم تا نمایش جذاب تر شود و قالب قسمت های قبلی حفظ شود. خدا را شکر جذابیت این برنامه بسیار بیشتر شد و مورد توجه و تایید بینندگان بیشتری قرار گرفت.