تهرانی ها در نوروز امسال هوای پاک تری تنفس می کنند


به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، سیدمحمدمهدی میرزایی قمی، مدیرعامل نمایندگی پایش استاندارد هوای تهران ادعا کرد: در نوروز ۱۴۰۱ ۲ روز پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ روز باورپذیر برای نمایندگی هواپیمایی تهران گزارش شد.

وی افزود: این در حالی است کدام ممکن است نوروز ۱۴۰۰ همراه خود وجود پاکی ۲ روزه، ۲ روز ناسالم برای گروه های ظریف گزارش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ روز هوا باورپذیر بود.

شایان اشاره کردن است در سال های فعلی نوروز ۹۹ همراه خود ۸ روز پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون حتی ۱ روز ناسالم بیشترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروز ۹۷ همراه خود ۵ روز ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون حتی ۱ روز پاکی مخالف ترین سفر تهران {بوده است}.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید