تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده


مؤدیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم ۱۴۰۱ ۲۰ مهر خود را تسلیم می کنند، مشمول استرداد ۱۰۰ درصدی هزینه های عدم تسلیم می شوند.

مطلب تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.