تغذیه و اولین مورد تغذیه بر اساس ویژگی های ژنتیکی


اولین مورد تغذیه ژنتیکی و رژیم درمانی مبتنی بر شخص.

در زمینه رژیم گرفتن اتفاقات بزرگی در حال رخ دادن است. ما امیدواریم که از تو خبری بشنویم.

زمان رویداد:

10 اکتبر 1998 ، از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر

محل:

تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان یخچال ، با موزه آب ، پردیس سینمایی قلک

سخنرانان:

دکتر احمد سعیدی ، دکترای تغذیه و رژیم درمانی از استرالیا.

دکتر میرعماد سلیمان ، دکترای تجزیه و تحلیل داده های بزرگ ، عضو هیئت علمی ، دانشگاه ونکوور ، کانادا

لینک ثبت نام: https://evnd.co/VGtnY.

*** لازم به ذکر است شرکت در این رویداد برای دوست عزیز شما رایگان خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید