تعریض جاده پس از ۹ سال / آسفالت جاده ۴۰ روستای “بیلیوند” – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانخبرگزاری مهر – گروه استان ها: اجرای پروژه ساخت پلبلیلونداز سال ۱۳۹۰ در مرکز لرستان شروع به کار کرد اما پس از یک سال کار متوقف شد و برای آوردن آن اقدام خاصی صورت نگرفت.

شروع پروژه پس از ۹ سال وقفه

یکی از خواسته های مهم ساکنان منطقه احداث پل است.بلیلوندو همچنین تعریض جاده منتهی به این پل، جاده ای که برای جلوگیری از تصادف و همچنین سهولت در عبور و مرور رانندگان به دلیل عرض کم و در عین حال تردد وسایل نقلیه زیاد نیاز به تعریض دارد. .

یکی از اولویت های اصلی و مهم دولت سیزدهم، تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام در استان ها به ویژه لرستان به عنوان استانی کمتر توسعه یافته است که مورد توجه معاون مهندسی ساختمان استان «رضا دالوند» نیز قرار گرفت. . بازدید مستمر استاندار لرستان از پروژه پل”بلیلوندهمچنین برای شروع عملیات ذخیره سازی با تخصیص کمترین اعتبار و هزینه، باید پس از ۹ سال توقف و تعریض جاده منتهی به آن، برای تکمیل این پروژه گام های موثری برداشت.

تعامل بین دستگاه تعریض جاده و آسفالت

رضا دالوند دستیار مهندس عمران استاندار لرستان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: توسعه و ساخت این جاده از چند نظر حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه این جاده یک مسیر گردشگری، کمربندی اتصال به شهر خرم آباد و تردد و ورودی ۴۰ روستای این بخش است، اظهار کرد: وی گفت: متاسفانه این جاده بسیار کم عرض بود و کیفیت آسفالت خوبی نداشت.

معاون عمرانی استاندار لرستان تصریح کرد: در این راستا جلسات متعددی با مسئولان ارتش برای تعریض این جاده برگزار شد که خوشبختانه با این نهاد به توافق رسیدیم.

دالوند ادامه داد: ماشین آلات را برای تعریض و آسفالت این جاده آوردیم.

این جاده در یک ماه آینده آسفالت می شود

وی با بیان اینکه این پروژه امروز بدون ردیف اعتبار مشخص به صورت تیمی و تعامل بین دستگاهی به مرحله آسفالت رسیده است، گفت: طول این جاده سه کیلومتر است و اگر منتظر تخصیص اعتبار باشیم، این پروژه حداقل شش میلیارد تومان هزینه داشته باشد.

معاون عمرانی استاندار لرستان تصریح کرد: امیدواریم تا یک ماه آینده عملیات آسفالت این جاده به پایان برسد.