تشکیل ۳۰۷ گشت سیار توسط زندانهای دولتی/ ۳۷۰ واحد صنفی متخلف در گیلان ایجاد شد.


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند رشت، مرتضی امینی درست در این لحظه در ترکیبی خبرنگاران، گفت: در ماه مبارک رمضان بر گلوله کردن موارد همراه خود قیمت مصوب نظارت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن آن به همان اندازه نوک ماه مبارک رمضان یکپارچه دارد.

وی همراه خود ردیابی به تشکیل ۳۰۷ گشت سیار توسط زندان های دولتی {در سراسر} استان گیلان ذکر شد: اکیپ های گشت اجتناب کرده اند ۱۴ اسفند کار شخصی را تحریک کردن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده آمار تاکنون ۲۲۵۷ مورد بازرسی {انجام شده} است.

مدیرکل زندان های دولتی گیلان اجتناب کرده اند ایجاد ۳۷۰ واحد صنفی متخلف در گیلان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۶ واحد صنفی کدام ممکن است مورد بازرسی قرار گرفتند گمشده تخلف بودند کدام ممکن است فوق العاده تحسین می کنیم.

امینی بر لزوم ملاحظه انتقادی به واحدهای صنفی استان گیلان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {در این} مدت به ۲۵۱ واحد صنفی تذکر گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۷ فقره تخلف به خوب ارزش ۹ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۳ میلیون ریال محکوم شد.

انتهای پیام/ ۸۴۰۰۷
این را برای صفحه اول توصیه دهید