ترکیه: معامله گران روسی می توانند به خرید و فروش در ترکیه یکپارچه دهندپس اجتناب کرده اند تهاجم روسیه به اوکراین، رومن آبراموویچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت الیگارش روس تولید دیگری در بریتانیا همراه خود تحریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسدود شدن اموال مواجه شدند.