تحمیل انقلاب آموزشی در دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارسبه گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا نصیری در خطبه های نماز جمعه یزد همراه خود تبریک سال نو اظهار داشت: امسال بهار معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه رمضان مصادف همراه خود بهار شخصیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بتوان این ۲ بهار را همراه خود هم مخلوط کرد. انبساط غیر سکولار، لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده، می توان اجتناب کرده اند نعمت های خداوند بهره برد.

النصیری همراه خود ردیابی به فرازهایی اجتناب کرده اند دعای شعبان افزود: اجتناب کرده اند همگرایی های ایجاد امام زمان (عج) وحدت قلوب مؤمنان است.

فرمود: اگر دوست امام زمان (علیه السلام) هستیم، باید آنچه را کدام ممکن است اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال ما ترجیحی است انجام دهیم، ۹ آنچه در سیاق به نظر می رسد تأثیر می گذارد.

گارسون های دقیق بی عدالت هستند

النصیری علاوه بر این کشتی همراه خود ظلم در گروه اسلامی را مهم دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: منتظر دقیق باید در برابر این ظلم باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط گروه اسلامی به گونه ای باشد کدام ممکن است یاران امام زمان (عج) حاضرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط جزء حکومت اوست».

وی تاکید کرد: در ملت ما امام راحل همراه خود مدیریت ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگر ما زمینه سرکوب را فراهم کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را اجتناب کرده اند یوغ غرور نجات دادند متعاقباً انقلاب ما مقدمه انقلاب حضرت است. . مهدی.

انقلاب اسلامی نعمتی اجتناب کرده اند جانب خداوند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید شکرگزار آن باشیم

حامیان انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام اسلامی نیز به حداقل یک نعمت الهی ردیابی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: اسلام، انقلاب، استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی کدام ممکن است همانطور که صحبت می کنیم اسلام برای ما به ارمغان آورد نعمت بزرگی است کدام ممکن است باید قدردان آن باشیم.

النصیری اظهار داشت: ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده بچه ها ما برای ما امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی به ارمغان آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اجتناب کرده اند انگشت می دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غفلت می کردیم به اسارت دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسارت ظالمان می افتادیم.

امام جمعه یزد اظهار داشت: همانطور که صحبت می کنیم می بینیم کدام ممکن است مقامات های دنیا معادل آمریکا چه این سیستم ای برای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای اسلامی داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زمان ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستم تاکنون پیگیر این موضوع بوده اند.

وی اظهار داشت: همانطور که صحبت می کنیم عربستان مصداق این سرکوب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از عربستان، متعدد اجتناب کرده اند کشورهای تولید دیگری نیز تحمل مدیریت آمریکا هستند، با این حال ایران کدام ممکن است همراه خود سرکوب مخالفت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اصل ولایت حرکت کرده است. آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی طرفانه شوید.”

النصیری یکپارچه داد: همانطور که صحبت می کنیم شناسایی ایران همراه خود امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی عجین شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی آمریکایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی ها به هوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرکی ایرانی ها پی برده اند، متعاقباً {همه ما} موظفیم پای انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد های آن باشیم. از آن یک است انقلاب الهی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد عنایت خداوند قرار گرفت.»

وی اظهار داشت: پیشنهاد های رئیس معظم انقلاب در خصوص امتحان شده برای تداوم انقلاب اسلامی نیز به همین قرار است.

گام این سیستم ریزی شده غرب برای بردن دینداری، ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمل اجتناب کرده اند نظام آموزشی

را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه یزد در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود ردیابی به اینکه یکی اجتناب کرده اند اقدامات دشمن کدام ممکن است اجتناب کرده اند تعداد زیادی سال پیش برای خیلی نگه از گرفتن ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد ما اجتناب کرده اند پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود تحریک کردن شد، تنظیم نظام آموزشی است، خاطرنشان کرد: غربی ها. در نظر گرفته شده دینی به خرج دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقلانیت نظام آموزشی تعداد زیادی سال ما را عقب انداخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگذاشت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها ما انبساط کنند.

وی تاکید کرد: همانطور که صحبت می کنیم باید تحولی انتقادی در نظام آموزشی هم در مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در دانشکده‌ها تحمیل شود به همان اندازه اطلاعات‌آموزان ما اجتناب کرده اند ابتدا امکانات تأمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمل داشته باشند به همان اندازه بتوانند مبتکر باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل را پیش آگهی دهند.

ناصری افزود: بچه ها ما بعد اجتناب کرده اند ۱۲ سال تحصیل باید کارآفرین باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهیان ما بعد اجتناب کرده اند شروع باید جایگزین های شغلی اطلاعات بنیان تحمیل کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتفاقات همراه خود تنظیم نظام آموزشی امکان پذیر است.

مسئولان اهمیت موضوع اطلاعات محور را درک می کنند

خطیب جمعه یزد همراه خود تاکید بر لزوم درک اهمیت این موضوع اجتناب کرده اند سوی مسئولان ملت، افزود: نامگذاری امسال اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت شناخته شده به عنوان سال اطلاعات بر مقدمه اهمیت این موضوع است.

وی اظهار داشت: اگر بتوانیم ساخت را همراه خود نوآوری آغاز کنیم، دگردیسی در ملت رخ می دهد، با این حال همراه خود تقلید اجتناب کرده اند چیزی به چیزی نمی رسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید {برای تغییر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دگردیسی امتحان شده انتقادی داشته باشیم.

النصیری اظهار داشت: بحث اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت باید سرلوحه کار ما باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید {در این} زمینه امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی کنیم.

او اظهار داشت: «ما باید حرکت‌های مهمی را {در این} زمینه آغاز کنیم… باید انقلاب آموزشی به راه بیندازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انقلاب هم در مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در دانشکده‌ها حیاتی است.

النصیری علاوه بر این بر لزوم تعیین استعدادهای صاحب اندیشه تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این اشخاص حقیقی باید همراه خود حمایت آنها تعیین شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه ندهند کدام ممکن است مورد ملاحظه دشمنان قرار بگیرند، با این حال باید همراه خود حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه آنها را در وضعیت شخصی نگه داریم. بهتر از راه قابل دستیابی

نیاز بزرگداشت دهمین سالگرد شورش فروردین در یزد

را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطیب جمعه یزد در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی بر لزوم گرامیداشت روز دهم فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدای در زمان حال تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: روز دهم فروردین روز انقلاب یزد به مدیریت امام جمعه یزد بود. شهید الصدقی. یزدی ها شهید شدند.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود تاکید بر اهمیت اشتغال زایی خاطرنشان کرد: صنعت فروشگاه لباس مهم، درآمدزا، کم ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پربازده، صنعت فروشگاه لباس است کدام ممکن است مسئولان همراه خود ملاحظه به مزایای آن باید همراه خود جدیت پیگیر آن باشند.