تحریک کردن ساختار مدیریت داروها غذایی پرمصرف در ماه مبارک رمضان در ایلام


مهناز همتی، مدیرکل معمول ایلام ظهر همانطور که صحبت می کنیم در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام، همراه خود ردیابی به اینکه ساختار نظارت بر غذاهای پرمصرف ماه مبارک رمضان در ایلام تحریک کردن شده است، تصدیق شد: این ساختار نظارت بر غذاهای پرمصرف ماه مبارک رمضان در ایلام تحریک کردن شده است. این سیستم ریزی بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت

وی تاکید کرد: همراه خود اجرای این ساختار همراه خود آزمایشات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت‌هایی کدام ممکن است بر روی کالاهای مصرفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن ساکنان انجام می‌شود، داروها غذایی همراه خود سلامت، سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد به انگشت روزه‌داران می‌رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات‌های استرلیزر، قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکر. شکر، چای سیاه، چسبناک شیر، چسبناک خامه ای، مایع، ژل ظرفشویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیپوکلریت سدیم توسط کارکنان های نظارت معمول.

مدیرکل معمول ایلام همراه خود ردیابی به افزایش بلعیدن زولبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بامیه {در این} ماه ضمن هشدار نسبت به ساخت غیراستاندارد این محصول اظهار داشت: تولیدکنندگان این محصول را اجتناب کرده اند روغن های خوراکی همراه خود برند معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرخ کردنی های مخصوص کدام ممکن است حرارت بالایی دارد ساخت کنند. از دوام، استفاده

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل مستمر ترازوهای مورد استفاده اتحادیه ها {در این} استان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: همراه خود ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن تا حد زیادی کالاهای مصرفی، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگاهی به ترازوهای {مورد استفاده در} امکانات در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا این موارد قرار خواهد گرفت. همراه خود جدیت بیشتری در اصل کار این اداره قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امکانات به صورت فاصله ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار می شوند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید