تایید ۲۰۰۰ نیازمند در خراسان شمالی در سامانه “حامی” – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزمجید الهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح مبارزه با فقر مطلق و شناسایی افراد واجد شرایط هم اکنون بر اساس دستورالعمل دولت در حال اجراست.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی ادامه داد: دولت برای رفع فقر مطلق سامانه حمایتی راه اندازی کرده است.

وی افزود: در طول اجرای این طرح افرادی از دهک اول تا دهک سوم که قادر به تامین نیازهای اولیه خود مانند خوراک، پوشاک و مسکن نیستند در سامانه کفالت ثبت نام می شوند.

الهی راد گفت: ۱۱ هزار نفر از نیازمندان این استان برای رفع نیازهای اولیه خود در سامانه حمایت ویژه وزارت کار ثبت نام کرده اند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی بیان کرد: هدف از اجرای این طرح حمایت از اقشار آسیب پذیر و بازگرداندن آنها به چرخه توانمندسازی هر سه ماه یکبار است. زیرا تشخیص تحت حمایت کارشناسان سازمانی یا نهادهای حمایتی.