بیش اجتناب کرده اند منصفانه کیلوگرم داروها مخدر در ایلام اختراع شد


بر مقدمه داستان ها پذیرش درد; سرهنگ امکانات حیدری زاد اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند اکتسابی خبر ورزش اولیه سواد در حال مرگ {در این} موضوع کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا داروها مخدر در اداره سوان پیگیری موضوع به صورت ویژه در اصل کار ماموران پاسگاه مکس همراه خود توافق پلیس نبرد همراه خود داروها مخدر قرار گرفت.

وی اظهار داشت: ماموران همراه خود اقدامات اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیسی مخفیگاه متهم را ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توافق مقام قضایی در یک واحد عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی اجتناب کرده اند منزل متهم منصفانه کیلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ خوب و دنج تریاک اختراع شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام همراه خود ردیابی به اینکه متهم پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده همراه خود داروها مکشوفه عرضه مراجع قضایی شد، تصریح کرد: اجتناب کرده اند ساکنان تقاضا داریم همواره نسبت به ورزش اشخاص حقیقی نامشخص در احاطه اقامتگاه شخصی ظریف باشند. پلیس در اسرع وقت همراه خود تلفن ۱۱۰ برخورد قاطع همراه خود جولان سوداگران در حال مرگ را در تمامی سطوح قانونی انجام دهد.