بیش اجتناب کرده اند ده صهیونیست در عملیات جنوب حیفا کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی شدندبیش از ده صهیونیست در عملیات جنوب حیفا کشته و زخمی شدند

دارایی ها خبری عبری اجتناب کرده اند کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی شدن ۱۴ صهیونیست در نبرد نیروهای رژیم همراه خود اشخاص حقیقی مسلح در شهر اشغالی حضره در جنوب حیفا در اراضی اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت عمیق نبرد یکشنبه شب نیروهای رژیم صهیونیستی همراه خود اشخاص حقیقی مسلح در حضره را کدام ممکن است بین نیروهای رژیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ شخص مسلح رخ داد، آشکار کرد.
بر مقدمه این خبر، در جریان این نبرد ها ۲ نیروی دریایی صهیونیست کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ تن تولید دیگری زخمی شدند کدام ممکن است جاری برخی اجتناب کرده اند آنها وخیم است.
این روزنامه علاوه بر این گزارش داد کدام ممکن است عملیات حضره در عرض عالی دقیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ شبه نیروی دریایی کشته شدند.
اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری بیمارستان «هیل یافه» اسرائیل در حضره اجتناب کرده اند پذیرش ۱۰ زخمی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت مجروحان را فوق العاده وخیم توضیح دادن کرد.
جامعه هفت صهیونیستی نیز گزارش داد کدام ممکن است عاملان عکس گرفتن ساکنان شهرک فلسطینی وادی آرا در شمال فلسطین بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای شناسنامه اسرائیلی هستند.
نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در پاسخ به عملیات ادعایی داعش اظهار داشت کدام ممکن است نیروهای امنیتی رژیم باید برای این شبح جدید کنار هم قرار دادن باشند.
وی افزود: اجتناب کرده اند ساکنان آرزو می کنم هوشیار باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هم می توانیم این دشمن را شکست دهیم.
جهاد اسلامی فلسطین این اقدام را واکنشی به نشست وزرای خارجه کشورهای عربی همراه خود آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی توضیح دادن کرد.
داود شهاب یکی اجتناب کرده اند رهبران جنبش جهاد اسلامی اظهار داشت: این عملیات عالی پیام بازدارنده مقاوم برای شهرک نشینان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی رژیم صهیونیستی است.
حزب الله لبنان در ادعا ای این عملیات را واکنشی به نشست نقاب موفقان همراه خود وزرای خارجه اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا توضیح دادن کرد.
حزب‌الله در ادعا‌ای ادعا کرد: {این مهم}‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن‌ترین {پاسخ به} نشست‌های دوره ای سازی خائنانه برخی رژیم‌های عربی همراه خود دشمن است.

انتهای پیام

لینک تأمین

محتوای پیشنهادی


۲ شرکت کننده نیروی کار سراسری فوتبال لبنان در ورزشی ایران {به دلیل} ابتلا به کرونا…