بهادری: دارای ۳ امتیاز بازی، با چیپ، کامل نیاز دشتیم
ایسنا/ خراسان رضوی سرابی فرش آرای مشهد گفت: بری پیروزی مقابل چیپ هی بی نقس-الف-الف-الف-الف-الف

قدرت بهادری در گفت و گو با ایسنا، درباره پیروزی فرش آری در فوتسال روبروی کامل چیپس گیف: همانطور که ماشینی با سخت و داشوار به آدرس برندا بیرون آمدم. اینجا تیم چاندین هفتا ست به عنوان نتایج خوبی کسب ناکرادا و طعمه پیروزی می جونجند. ۳ امتیاز نیاز دشتیم و خوشبختانه تونستیم چیست که سود را کانیم است.

وی افزود: بهترین راه برای انتخاب نادریم چیست؟ دروازه که اول تیم را دارد شواهد محرومیت، با جرعه جرعه، در بازی، ندشتیم، اما خوشبختانه اماده منند است. نیما اول را خوب انجم دادیم، تیم چیپس بازی را در نیما دوم برگزار کرد، اما آخر فرشا ۳ امتیاز گشت.

سارمبی فوتسال فرش آرا گفت : ۲ گالا کاین پیش پودیم ولی خرگوش هه دقایق پاییانی مسابقه نازدیک می شادیم بشتر سایی می کردیم دفاع تا تفاوت گل با حرف حفظ چود. خوش‌حالم که ددرنمایندگان مشهد در لی فوتسال بدون ناهمواری برگزار شد. ماهمتر ازهر حاصل آنچه توافق شده است و همدلی در فوتسال، آستان خراسان رضوی و شهر مشهد آست.

طرح های گیف بهادری در خاص داوران: طرح داور بری حذف شده هوردو بازیکن درست پاد و تیم داوری در در کار کردی خوب. با حذف دروازه که اولین جایی که شواهدی از محرمیت، دیدار، با سنچ، ساوه، و هاماگنین وجود دارد، ماهرومت دروازه، بان دوم دیرین ددار، کجا دروازه بان سوم و جوآن که راسید خا کار می کرد، مورد کرد، مورد استثنایی. استان دار قاب

پاسخ او به باندی فرشا آرا در پایان لیگ هدیه: چند هفت تا پایان لیگ کاما دارم و بعد از بزرگ شدن کجاست؟ فقط توعنم من کجا میگی راع میخوام مال من و تیمم بشی نمیتونی با رعیت اشتباه کنی ببین شایعه شده؟

انتهای پیام/

شما اهمیتی نمی دهید

لازمه پیشنهادی


تفاوت مام زیر مول و دئودورانت چیست و کادامیک بی دارترند؟ MAM در برابر تعریق Bioaqua، …

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر