بلاتکلیفی فدراسیون در جام جهانی با اشاره به کنار هم قرار دادن سازی خدمه سراسری عالی شوخی است.


به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، ۳۰ آبان ماه امسال خدمه سراسری فوتبال کشورمان در اولین دیدار شخصی در جام جهانی باید به مصاف انگلیس برود در حالی کدام ممکن است متاسفانه فدراسیون فوتبال کشورمان به توضیحات مختلف در بلاتکلیفی به حرکت می برد. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خادم گران قیمت رئیس فدراسیون فوتبال در ۲۸ بهمن ماه سال قبلی ریختن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما {در این} ماده قصد حفاظت اجتناب کرده اند خادم گران قیمت را نداریم.. مجیدی رئیس فدراسیون {نمی تواند} {در این} ۲ ماه حفاظت شود. حتی اخباری کدام ممکن است اجتناب کرده اند هیئت مدیره در محافل فوتبال به گوش می رسد نیز فوق العاده ناامیدکننده است. اینکه در دوره ها هیات مدیره فدراسیون ها مدام بحث ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف نظرهای بی فایده بین اعضا ۹ برای اعتلای فوتبال اما علاوه بر این برای مزیت خصوصی موجود است.

شناخته شده به عنوان مثال فینال مونتاژ هیات مدیره فدراسیون فوتبال در مشهد مقدس در اسفندماه سال قبلی چه مصوباتی دارد؟ موقعیت یابی فدراسیون فوتبال در گزارشی اجتناب کرده اند این دیدار مشکل برانگیز خبر داد: لبنان در خصوص بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتبارات مورد نیاز در سال بلند مدت، بازدید به سئول را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال دیدار مقدماتی در مشهد مقدس بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه ها مورد نیاز {در این} زمینه متعهد شدن شد. “

اگر شبیه به مواردی کدام ممکن است {در این} خبر سه خطی اجتناب کرده اند موقعیت یابی فدراسیون به تصویب رسیده بود {به درستی} اجرا می شد، در امروز وضعیت فوتبال کشورمان بیشتر می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت یکپارچه همکاری دراگان اسکوچیچ همچنان مورد بحث است. براتی یکی اجتناب کرده اند اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال اجتناب کرده اند انواع علی دایی شناخته شده به عنوان سرمربی خدمه سراسری حمایت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} شرایط اجتناب کرده اند عالی میانجی صحبت می تدریجی! او کنجکاوی زیادی به حمل وزیر بازی به مجلس دارد. برخی اجتناب کرده اند اعضای مجمع نهایی فدراسیون فوتبال نیز همراه خود امضای نامه ای آرزو کرد برکناری یکی اجتناب کرده اند اعضای هیات مدیره شدند.

اینها شرایط مدیریت فوتبال ملت در کمتر اجتناب کرده اند ۸ ماه مانده به جام جهانی است. اتحاد حتی اجتناب کرده اند برگزاری عالی تفریحی جشن همراه خود لبنان عاجز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به ۱ فاجعه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان برای فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی این ملت تغییر می تدریجی، هرچند آموزش داده شده است تبدیل می شود اختلاف تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث در شورا ممکن است شرایط بهتری را در فوتبال این ملت تحمیل تدریجی، با این حال متأسفانه اعضای هیئت مدیره ۹ تنها پایین درهای بسته اما علاوه بر این در رسانه ها نیز خجالت می کشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلافات شخصی را علنی می کنند، در حالی کدام ممکن است بعد از همه اعضا باید در دوره ها همراه خود یکدیگر بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رسانه ها اجتناب کرده اند یکدیگر حمایت کنند!

در چنین انبوه اجرایی در فوتبال ملت، خدمه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های کنار هم قرار دادن سازی آن برای حضور قادر مطلق در جام جهانی به شوخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوخی تغییر شده است. بالا این این سیستم ریزی تماشای مسابقات لیگ توسط اسکوچیچ است! این در حالی است کدام ممکن است اخیرا اسکوچیچ اجتناب کرده اند استاندارد لیگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها آن انتقاد کرده است! اسکوچیچ واقعاً همراه خود این سبک مدیریت فوتبال به همان اندازه جام جهانی روی نیمکت {خواهد بود}. ۲۰ تیر ۱۴۰۰، روزی کدام ممکن است عزیزی خادم رئیس فیفا بود، یکی اجتناب کرده اند گزینه ها هیئت رئیسه این بود: «انتخاب گرفته شد کدام ممکن است آقای دراگان اسکوچیچ شناخته شده به عنوان سرمربی خدمه سراسری فوتبال بزرگسالان به همان اندازه بالا جهان ابقا شود. مقدماتی جام.»

اگر اسکوچیچ باید نگه دارد هر دو برود، این انتخاب باید زودتر گرفته شود، با این حال {چه کسی} این انتخاب را می‌گیرد؟ هیئت مدیره ای مدام مثل دیک جنگی می پرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هم انتقاد می کنند؟! مرشد مجیدی یکی اجتناب کرده اند معدود چهره های فوتبالی در هیئت مدیره باید عملکرد جسورانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتری در اداره فدراسیون داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفا نظاره گر بحث های بی نتیجه اعضای هیئت مدیره نباشد.

به گزارش موقعیت یابی مناسب فدراسیون فوتبال، مجمع نهایی فدراسیون تصور به روز ۱۹ خردادماه برگزار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرس و جو بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم اینجا است کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به اینکه چقدر می توان به این سیستم کنار هم قرار دادن سازی صحیح برای خدمه سراسری {امیدوار بود}. شرایط مدیریت را به خاطر داشته باشید. فوتبال در ملت؟ خدمه سراسری به همان اندازه چه حد ممکن است برای جام جهانی غول پیکر کنار هم قرار دادن باشد به همان اندازه اینکه به حریفان بی خوب ارزش فوتبالی یادآور انگلیس ببالد؟ خواه یا نه می دانیم خدمه سراسری همراه خود کدام حریفان تفریحی تدارکاتی ممکن است داشته باشد؟ خواه یا نه مالی خواهیم داشت کدام ممکن است این سیستم مناسبی برای خدمه سراسری تهیه کنیم؟ الاتحاد کدام ممکن است در محیط های خودساخته اتفاقات مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار همراه خود لبنان حضور داشت به همان اندازه چه ابعاد ممکن است در حرکت به خدمه سراسری فوتبال ما کمک تدریجی؟ کار کارآمد {برای تقویت} خدمه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور مناسب آن در جام جهانی. چون اگر خدمه سراسری وارد جام جهانی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما کنار هم قرار دادن نباشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بوکس قطر حریف شویم، تولید دیگری کسی نامی اجتناب کرده اند این اعضای شورا نخواهد برد، اما علاوه بر این هجمه ها متوجه فوتبال سراسری ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی مقدس اسلامی تبدیل می شود. جمهوری ایران.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید