بسیج مدرسین: ۱۳ فروردین دقیق نیاز سراسری برای استقرار جمهوری اسلامی است


به گزارش خبرگزاری فارس، گروه بسیج اساتید ملت در اطلاعیه ای به رویداد دوازدهم فروردین ماه تاکید کرد: روز دوازدهم فروردین ماه تجسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری نیاز سراسری برای برقراری نظام مقدس است. جمهوری اسلامی ایران تحریک کردن حکومت مستضعفین.

محتوای متنی این ادعا به رئوس مطالب زیر است:

به تماس گرفتن خدا

۴ آوریل یکی اجتناب کرده اند مهمترین روزهای مبارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری کننده در گذشته تاریخی ما است.
فرمانده معظم کل قوا

در گذشته تاریخی تحولات سیاسی به روز، نظام افراد سالاری دینی برای اولین بار در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ شناخته شده به عنوان سبکی جدید، سبک جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثرگذار به تولید دیگری کشورهای آزادی خواه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت خواه به طور قابل توجهی کشورهای خرس ستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمان حاضر شد. نظام حکومتی کدام ممکن است سطح عطفی در گذشته تاریخی مبارزات بود، نهضت های آزادیبخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور کننده جبهه از دوام در مخالفت با امپریالیسم جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرور جهانی بود.

متعاقباً دوازدهم فروردین تجسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری نیاز سراسری برای استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن حکومت مستضعفین کدام ممکن است شبیه به حضرت امام خمینی (ره) است می باشد. . آن را روز «ولایت امت»، «پیروزی امت» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «اول» نامیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را «روز داوری خدا» نامیدند.

امام بزرگوار همراه خود مجاهدت ملت، قالب جدیدی را در پیش گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام جمهوری اسلامی را ساختمان کرد. ویران شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارتگاهی باقی نمانده، ۹ قبر ابراهیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ قبر محمد (ص)».

بسیج اساتید شناخته شده به عنوان فرزندان فرهیخته ملت فهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصیر اسلامی ایران در زمان حال عظیم را به محضر رئیس معظم انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده های افراد گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن اولین سال سال نو را تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت عرض می نماید. قرن شمسی نوید همه داده ها، تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان در جهت پاسداری اجتناب کرده اند آرمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده در جهت اعتلای اقتدار آموزشی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری مانترا حکیمانه سال «ساخت؛ اشتغال زایی داده ها بنیان» است. همراه خود همکاری سه انرژی، نهاد، گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارگانی کدام ممکن است کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده خواهند کرد. انشاء الله مهربان ترین.

گروه بسیج اساتید دانشکده ها، امکانات آموزش برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی ملت

۱۲ فروردین ۱۴۰۱

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید