“بزرگترین تاریخ” BombShell Leak اسرار مالی فوق العاده غنی را فاش می کند


این داستان در ابتدا در 3 اکتبر 2021 در رویاهای مشترک ظاهر شد. در اینجا با مجوز تحت مجوز Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0) به اشتراک گذاشته شده است.

پول نقد نزدیک به 12 میلیون سند که روز یکشنبه منتشر شد و “بزرگترین نشت داده های دریایی تا کنون” نامیده می شود ، ثروت پنهان صدها رهبر جهان ، میلیاردرها ، مقامات دولتی ، افراد مشهور و دیگران را فاش کرد. معاملات و فساد فاش شده است. به

افشاگری های مربوط به بمب ، معروف به اسناد پاندورا ، توسط کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) منتشر شد و شامل ایمیل های شخصی ، موافقت نامه های محرمانه و سایر پرونده هایی بود که طی تحقیقات دو ساله بیش از 600 روزنامه نگار در 117 کشور و سرزمین به دست آمد. هستند.دیدگاهتان را بنویسید