بزدید وزیر کاشور از پایانا مرزی لیته
ایسنا/ سیستان و بلوچستان وزیر کاشور عصر امروز، آدم، صفر دو روضه، خودبه سیستان و بلوچستان از پایانا و بازارچه مرزی میلک شهرستان، هرمند بازاد کرد.

به گزارش ایسنا، سردار احمد وحیدی، وزیر کاشور، در سفری دو روزه به سیستان و بلوچستان، سفیر کرد.

وزیر کاشور دکتر صفر، دو روضه خود، سیستان و بلوچستان، زهار امروز، بخش، فرودگاه، زابل، شاد و تامین کننده پذیرایی حسین معلم، خیابانی، استندآپ و دو مسئول از استونی ، قرار گرافت.

بازد از کمپا نیاتک، بازید از مرز و مسیر رودخانه بین ملی هامون و تالاب، بازید از شاه نیما چهارم، بازد از اپگیر، بازد از شاه عامه شمارا سها، بازد از کمپا ادیمستان بهادیمادی شهر گلشی و گلشیه. آستان مهم است ببینید این وزیر کاشور است که سیستان و بلوچستان سفر کانادا را برای اولین بار دید.

وحیدی در دامنه رز صفرخود در سیستان و بلوچستان رز پنگه به ​​عنوان میرجاوه، فرودگاه سراوان، پازارچه مرزی کوهک، پشین، ریمدان و آقادم ص از سیل کنارک بازدیده خود کرد.

PIAM END

لینک منبع

لازمه پیشنهادی


تأسیس راه آهن سراسری ما مرهون دو پرادر صنعتگر و سیستادار دوران پهلوی همه است. …

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر