بر اثر اصابت موشک به خاک لهستان حداقل ۲ نفر جان باختند/ آیا این کار روسیه بود که موشک ها را شلیک کند؟بر اثر اصابت موشک به خاک لهستان حداقل ۲ نفر جان باختند/ آیا این کار روسیه بود که موشک ها را شلیک کند؟ – اخبار تجارت