برگزاری هفتمین جشنوارا سمنو در فرهنگسرای شهروند بجنوردبرگزاری هفتمین جشنوارا سمنو در فرهنگسرای شهروند بجنورد

ایسنا/ خراسان شمالی امروز ۱۰ اصفهان به مناسبت بعثت پیامبر اکرم (علیه السلام) هفتمین جشنوارا سمنو شهرستان درگ با حضور پرچور عالیکماندان در فرهنگسرای شهروند بجنورد برگزار شاد.

منبع

نیاز پیشنهادی


جان ساکی، سخنگوی کاخ سفید، پازداراندگی هستای روسیه را «خاترنک» خاوند و من یک مقاله تحقیقی دادم…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر